25 marzo, 2014

Alberto Villagrasa acompanya José Antonio Calleja aquest matí a visitar la Plaça de Súria, a la Bordeta• Alberto Villagrasa: “És necessari un augment de presència policial a la zona”, ja que constitueix un espai de convivència urbana.
• José Antonio Calleja: “La presència de tècnics de civisme és una bona eina, però la funció de seguritat hauria de ser de la guàrdia urbana.”

alberto villagrasa visita plaça suriaplaça suriaplaça suriaAlberto Villagrasa, secretari provincial del Partit Popular ha visitat avui amb José Antonio Calleja, Conseller portaveu del districte, la plaça de Súria a la Bordeta. Aquest barri adjacent a Sants i Santa Eulàlia, compost en la seva majoria per habitatges i tallers industrials, ha elaborat un pla de futur, com molts altres barris. L’objectiu d’aquests plans de futur és concebre el barri com a espai de convivència urbana.

Un dels espais més característics del districte és el conjunt industrial de Can Batlló, seu de la fàbrica tèxtil de Can Mangala en torno al qual s’edifica el barri. A fi de recuperar aquesta zona, està en tràmit el PERI (Pla Especial de Reforma Interior) de Can Batlló, el fi del qual és substituir i rehabilitar construccions i instal•lacions existents, conservant els elements d’interès. Aquest PERI dotarà la Bordeta d’importants dotacions residencials i equipaments d’activitat econòmica.

Com explica Alberto Villagrasa, “La idiosincràsia d’aquesta plaça resideix en què és propietat de la mancomunitat de veïns, i paral•lelament és zona de pas i terrassa de bars i restaurants”. És per aquest motiu que constitueix precisament un espai de convivència urbana. En saltar l’alerta per comportaments incívics i tràfic de drogues, l’ajuntament va decidir desplegar un equip de tècnics de civisme per la seva prevenció.

Calleja ha senyalat que no obstant això, hi ha queixes per part dels veïns del barri i es fa evident que aquesta iniciativa no és suficient. Alberto Villagrasa reclama un increment de presència policial a la zona a fi de millorar la seguretat i evitar el tràfic de drogues i l’incivisme.

Finalment, Alberto Villagrasa ha senyalat que els veïns observen la necessitat de reformes a la plaça. Tanmateix, l’ajuntament no assumiria la rehabilitació sense posseir la titularitat de la plaça. Villagrasa observa que hi ha un problema jurídic que dificulta la cessió de titularitat de la plaça i la rehabilitació de la mateixa no podria portar-se a terme.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!