27 octubre, 2015

Alberto Villagrasa es ja diputat de la XI legislatura del ParlamentEl president provincial, Alberto Villagrasa va jurar ahir com  a diputat del Partit Popular Català en la XI legislatura del Parlament català.  

Els diputats populars, a més de respectar i complir l’Estatut i la Constitució, es comprometen a “defensar la unitat d’Espanya i la unitat dels catalans enfront els que volen dividir la nostra societat”.

 jurarment:
d’acord amb el que disposen l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del

règim electoral general, i l’article 23.1.a del Reglament del Parlament de Catalunya,

JURO respectar la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Juro complir les

obligacions com a Diputat del Parlament de Catalunya, amb lleialtat al Rei, guardar i fer

guardar la Constitució, aprovada democràtica i majoritàriament pels catalans en

referèndum, com a norma fonamental de l’Estat que garanteix els nostres drets com a

ciutadans i de la qual deriven l’Estatut de Catalunya, el seu autogovern i aquest

Parlament.

Em comprometo a defensar la unitat d’España i la unitat dels catalans enfront els que

volen dividir la nostra societat.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!